Genc Ziraatciler Sitesi
 Tüm Forumlar
 Üretim ve Yetiştiricilik Teknigi
 Örtüaltında Hıyar Yetiştiriciliği
 Printer  
Yazan Önceki Konu Konu Sonraki Konu  
admin
Genel Sorumlu


151 Yanıtı Var
Offline
Gönderilme Tarihi -  03/02/2007  :  13:23:51
img240/1653/hyarub4.jpg

ANAVATANI:
Hindistan, Himalaya dağları, Bengal körfezi kuzeyi.

Sistematiği:  Familya: Cucurbitaceae, Cins: Cucumis, Tür: C. sativus

Sofralık Hıyarların Sınıflandırılması: 
-Yetiştirme dönemine göre; erken sonbahar, geç sonbahar, tek ürün, erken ilkbahar, geç ilkbahar
-Erkencilik; çok erkenci, erkenci, orta geç, geç
-Bitki; kuvvetli, yarı kuvvetli, orta kuvvetli
-Yan dal; yavaş, orta, uzun
-Yaprak; büyük, orta, küçük

Çiçek ve Genetik Yapısı: 
-Partenokarpik, Gynocie (% 100 dişi)
-Açık döllenen Gynocie (% 100 dişi)
-Dişi çiçek baskın
-Monocie (tek evcikli)
-Hermafrodit (erselik)
-Andromonocie (erkek çiçek + erselik çiçek)

Meyve tipi, Uzunluğu: 
-Uzun (35-60 cm)
-Orta (16-23 cm)
-Kısa badem hıyar (11-15 cm)
-Dikenlilik
-Dikensizlik

Meyve Verimi: 
-Her koltukta tek meyve verimi
-Her koltukta yarı multi meyve verimi (1-2 meyve)
-Her koltukta multi meyve verimi (3 ve daha fazla)

Meyve Boynu: Boyunsuz, az boyunlu, boyunlu

Meyve Kabuğu: Oluklu, hafif oluklu, düz

Meyve Rengi: Orta koyu yeşil, çok koyu yeşil

BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ: 

Kök Yapısı: 
-Kazık kök 5-10 cm, saçak kök 20-50cm
-Yüzeysel saçak köklü %60-70 (10-20 cm)
-Ağır toprak yapısında kökler yüze çıkar
-Meyvede acılık varsa kökte de vardır

Gövde Yapısı: 
-Kuvvetli, toprak yüzeyinde yayılıcı, dört köşeli, üzeri sert tüylü

Yaprak Yapısı: 
-Basit yaprak 3-5 loplu ve köşeli
-Yaprak kenarları düz veya dişli
-Üst yüzü düz ve parlak
-Alt yüzü mat ve tüylü
-Yaprak sapı uzun ve oluklu

Çiçek Yapısı: 
-Monocieous (tek evcikli); 5 taç yaprak, 5 çanak yaprak
-Dişi çiçekler Epygynous'tur (minyatür hıyar şekli yumurtalık)
-Çiçek rengi sarı
-Standart çeşitlerde çiçek/dişi çiçek 24/1
-Dişi çiçekler 2 gün döllenme özeliğini korur

Tohum Yapısı: 
-16-34 g/1000 dane ağırlığı
-25-38 adet/1 g tohum
-Muhafaza süresi 5 yıl
-Tohum çimlenme sıcaklığı 12-400C

İklim ve Sıcaklık İsteği: 
Hıyar bitkisi 15 000 lux ışık ve 14 saat gün uzunluğu ister.Uzun günler ve yüksek sıcaklıklar erkek çiçek oluşumunu artırır.Kısa günler ve düşük sıcaklıklar ise dişi çiçek oluşumunu artırır.
Yetersiz ışıklanmada;
-yetersiz gövde gelişimi
-zayıf salkımlar
-çiçek sayısında azalma
-açık yaprak rengi-zayıf kök gelişimi, meydana gelir.
Optimal koşullarda hıyar bitkisi gündüz 21-250C ve gece 15-180C sıcaklık ister.Ayrıca toprak sıcaklığının 18-200C olması gerekmektedir.Üşüme 0,5-50C lerde gerçekleşir.Donma ise -20C civarında görülür.
Hıyar yetiştiriciliğinde sera ortamının oransal nemi % 50-90 ve sera içerisindeki hava hareketi ise 1-4 m/s olması gerekmektedir.

Serada Yetiştirme Dönemleri: 
-Cam serada sonbahar yetiştiriciliği; tohum ekim zamanı 1 Ağustos - 30 Eylül, fide dikim tarihi 25 Ağustos - 31 Ekim ve hasat zamanı 1 Ekim - 20 Ocak
-Cam serada tek ekim yetiştiriciliği; t.e tarihi 15-25 Ekim, f.d.tarihi 10 Kasım - 5 Aralık, hasat zamanı ise 15 Aralık - 30 Haziran
-Cam serada ilkbahar yetiştiriciliği; t.e.tarihi 15 - 31 Aralık, f.d.tarihi 15 Ocak - 15 Şubat, hasat zamanı ise 25 Şubat - 30 Haziran
-Plastik serada sonbahar yetiştiriciliği; t.e.tarihi 1-31 Ağustos, f.d.tarihi 15 Eylül -15 Ekim, hazat zamanı 25 Ekim - 30 Haziran
-Plastik serada tek ekim yetiştiriciliği; t.e.tarihi 1-20 Kasım, f.d.tarihi 28 Kasım - 20 Aralık, hasat zamanı 25 Aralık - 30 Haziran
-Plastik serada ilkbahar yetiştiriciliği; t.e.tarihi 20 Aralık - 10 Nisan, f.d.tarihi 25 Ocak - 5 Mayıs, hasat zamanı ise 5 Mart- 31 Temmuz

Hıyarda dikim sıklığı; sıra arası ortalama olarak (50-100 cm), sıra üzeri (45-50 cm)

Askıya Alma:
-Hava haereketini kolaylaştırır
-Erkencilik, verim ve kaliteyi arttırmak
-Bitkileri dik tutmak
-Bitkilerin ömrünü uzatmak
-Her türlü bakım işlemini kolaylaştırmak
-Bitkilerdeki ışık gören yüzeyi arttırmak
-Birim alandaki bitki sayısını arttırmak
-Hastalık ve zararlı kontrolünü kolaylaştırmak

Budama: 
-Vegetatif ve generatif dengeyi kurmak
-Bitkilerde ışık gören yüzeyi arttırmak
-Hava hareketini daha etkin bir hale getirmek
-Hastalık ve zararlı çoğalmasını engellemek
-Tüketici durumuna geçmiş yaprakları gçmiş yaprakları uzaklaştırmak

Sera Hıyar Yetiştiriciliğinde Budama: 
-Sürgün budaması (koltuk sürgünü)
-Uç alma (tepe alma)
-Yaprak alma
-Erkek çiçek budaması
-Sülük alma
Partenokarpi; tozlama ve dölleme olmaksızın meyve tutumudur.Hıyarda meyve tutumu için hormon kullanılmaz.Tozlama için arıya da gerek yoktur.Arı ile tozlama meyve kaliyesini bozar. Hıyarda partenokarpi görülür.
Seralarda hıyarda çiçek tozları, ideal çimlenme sıcaklığı 26,5-29,50C'dir.Döllenme sıcaklığı ise 210C'dir.Bu sıcaklığın altında çimlenme görülmez.

Verim: Güz, bahar ürünleri 8-15 ton/da, tek ürün ise 14-30 ton/da 

Hıyar bitkisinin 1 ton ürün karşılığı topraktan kaldırdığı besin madde miktarı;
azot(N) 2 kg, fosfor (P2O5) 1,30 kg, potasyum (K2O) 3 kg dır.
Muhafaza koşulları; sıcaklık 10-12,80C, nem % 95,süre ise 10-14 gündür.
burcuakay
Yeni Üye


2 Yanıtı Var
Offline
Gönderilme Tarihi - 05/24/2007 :  15:27:51

hıyarda tozlanma ve döllenme olmaksızın meyve tutumu varsa ki var bu durmda nasıl tohum elde ederiz 
serada yetiştirmek için--------------
burcu akayBaşa Dön
Geçiş Yap:


Yüklenme Süresi 0,281sn